IN STORE in your country:
Makedonija   Slovenija   Hrvatska   Srbija   BiH  
Povratak na pocetnu stranu  
  Македонија Среда, 24.01.2018 || „Карлсберг“ мора да плати пазарна цена за уделот во „Хабеко“  |  Норвешкиот амбасадор ја посети фабриката „Књаз Милош“  |  И „Сеинсберис“ ќе крати менаџерски позиции  |  „Карфур“ ја објави визијата за 2022 година  |  „Амазон“ ги објави 20 потенцијални локации за новото седиште  |  „Теско“ затвора 1.700 менаџерски работни места  |  Мрежата на „Профи“ достигна 700 објекти  |  „АЦ фуд“ го купува последниот дел од имотот на „Агрокомерц“  |  „Шпар“ - Словенија ја претстави онлајн-продавницата  |  Отворен е првиот „Амазон гоу“ за потрошувачите  |  Промоција на Fuzetea, бренд достапен и на македонскиот пазар  |  Нов „Алди-М плус“ во Гевгелија  |   „Бивода“ планира извоз во Македонија и во Грција  |  Престижен орден од Финска за Светозар Јаневски  |  „Мигрос“ останува лидер, најголем скок во интернет-каналот  |  „Биедронка“ станува сè посилна  |  „Тривит“ ги презеде постројките на пекарницата „Алимпије“  |  „Плодине“ го отворија 81. продажен центар   |  „Гомекс“ планира отворање на 30 продавници  |  „Бел фуд груп“ го презема „Хугли“  |   ||
   

Игор Ќика: Управување со побарувачката

19.12.2016
Вистински производ во соодветно количество

Доброто управување со побарувачката ѝ овозможува на компанијата да биде проактивна кон предвидената и реактивна кон непредвидената побарувачка.

Автор: Игор Ќика, извршен директор, „TQM консалтинг"

Управувањето со побарувачката е дел од процесот на управување со синџирот на снабдување, што ги доведува во рамнотежа барањата на клиентите со способностите на синџирот за снабдување. Тоа опфаќа и синхронизација со производните, набавните и дистрибутивните способности на компанијата. Доброто управување со побарувачката ѝ овозможува на компанијата да биде проактивна кон предвидената и реактивна кон непредвидената побарувачка.

Имањето на вистинскиот производ во соодветното количество на полиците ќе ја зголеми побарувачката и лојалноста на купувачот. Подобреното предвидување ќе ги намали резервите на суровини и на готови производи. Непречената оперативна егзекуција ќе ги намали логистичките трошоци и ќе го зголеми користењето на капацитетите. Ова подобрување ќе има позитивно влијание на сите членови во синџирот на снабдување.

Управувањето со побарувачката има стратешки и оперативни елементи.

Стратешки елементи на управување со побарувачката
 • За стратешки процес потребно е:
 • Да се одредат целите и стратегијата на управување со побарувачката;
 • Да се дефинира текот на информациите;
 • Да се планира текот на информациите;
 • Да се одредат процедурите на синхронизација;
 • Да се развие систем за управување со непредвидени случувања;
 • Да се развие систем на мерења.
Тек на информациите во синџирот на снабдување

Слика 1: Приспособување на стратегијата во синџирот за снабдување
          
 
 Слика: 2 Синхронизација на побарувачката и можности на синџирот за снабдување
 
            
 
Оперативни елементи на управувањето со побарувачката

Оперативен дел од процесот на управување со побарувачката се однесува на:
 • Собирање информации;
 • Предвидување на побарувачката;
 • Синхронизација на побарувачката; 
 • Намалување на отстапките и зголемување на флексибилноста;
 • Мерење на перформансите во процесот на побарување.
Предвидување на побарувачката
Предвидувањето е уметност и наука за гледањето на идните случувања. Во предвидувањето на побарувачката може да се користат историски податоци и да се проектираат во иднина со користење на некој математички модел. Може да биде субјективно и интуитивно гледање или може да содржи комбинација на едниот и на другиот, т.е. математички модел приспособен на човечкото расудување.

Предвидување на побарувачката според временскиот хоризонт покрива:

Краткорочно предвидување
Го покрива периодот до три години. Се користи за планирање на продажбата, производите, за финансирање и за анализирање на различните оперативни планови.
Долгорочно планирање

Покривајќи го периодот подолг од три години, ова предвидување се користи за планирање нови производи, капитални вложувања, лоцирање или ширење на објектите, истражување и развој.

Три главни предвидувања во планирањето на идните операции во организацијата:
   1.Економските предвидувања се однесуваат на деловниот циклус на предвидените стапки на инфлација, дотек на пари и сл.;
   2.Технолошките предвидувања се занимаваат со стапката на технолошки развој, што може да доведе до раѓање на нови производи, што бараат нови објекти и опрема;
   3.Предвидување на побарувачката, кое служи како инпут за планирање на финансиите, маркетингот и луѓето.

Квалитативни и квантитативни предвидувања
Предвидувањата можат да бидат квантитативни и квалитативни.

Квантитативните предвидувања користат различни математички модели со историски податоци и причинско-последични променливи. Обично тоа се модели на временски серии и причинско-последични модели.

Квалитативните предвидувања се викаат уште и субјективни, бидејќи користат интуиција, емоции, искуство и систем на вредности за предвидување на иднината. Во таквите методи спаѓаат „Делфи" и анализата на пазарот. 

Без оглед на тоа кој метод се користи, предвидувањата се состојат од следните чекори:
   1.Одредување цели на предвидувањето;
   2.Селектирање на производите што се предвидуваат;
   3.Одредување на временскиот хоризонт;
   4.Селекција на моделот на предвидување; 
   5.Собирање податоци; 
   6.Проверка на моделот на предвидување;
   7.Извршување на предвидувањата;
   8.Имплементација на резултатите.


 
 
 


 
 
 
 
back to top